Paslaugos

Visi draudėjai yra skirstomi į dvi grupes: fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys. Skirstant jų poreikius pagal draudimo grupes, galime juos statistiškai įvertinti, apibendrinti ir prognozuoti ateities rezultatus.

JURIDINIAI ASMENYS

Šiuo metu svarbiausiais prioritetais draudimo srityje laiko pagal įmonės veiklą jai priklausančius privalomus draudimus bei įmonei priklausančio turto draudimus nuo įvairių rizikų. Žvelgiant į ateitį, pagal dabartines tendencijas pastebime, kad sparčiai didėja bendrosios civilinės atsakomybės, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų bei kredito draudimo grupių poreikis. Juridiniams asmenims šių draudimo grupių draudimai darosi vis labiau aktualūs, nes dirbant su užsienio parteriais ar tiekiant prekes užsienio pirkėjams, šių draudimo grupių draudimai, galima sakyti, tampa privalomais norint atlaikyti konkurenciją ir būti geresniais už konkurentus.

FIZINIAI ASMENYS

Šiuo metu svarbiausiu prioritetu draudimo srityje laiko privalomus draudimus. Svarbiausia jiems draudimo grupe galime įvardyti sausumos transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimus. Turime pasidžiaugti, kad didėjant visuomenės sąmoningumui, vis aktualesni darosi ir kitų draudimo grupių produktai.

KLIENTŲ POREIKIAI

Analizuojant kiekvieno mūsų kliento poreikius susidūrėme su tam tikrais dėsningumais. Galėtume paminėti kelis bendrus draudėjų, nesvarbu ar tai fizinis ar juridinis asmuo, dažniausiai išreiškiamus poreikius:

– Pirmas bendrasis poreikis, tai optimaliausio draudimo paslaugos ir jos vertės varianto parinkimas.
– Antras bendrasis poreikis, tai konsultavimas draudiminio įvykio metu, neatsižvelgiant nei į savaitės dieną, nei į paros laiką.
– Trečias bendrasis draudėjų poreikis, tai draudimo įmokų bei draudimo apsaugos laiko administravimo paslauga.

PASLAUGOS

KONSULTAVIMAS

– įvertiname draudiminės apsaugos poreikius
– atliekame draudimo sutarčių analizę
– informuojame apie draudimo kompanijų siūlomus produktus, naujoves bei akcijas – pateikiame išsamų patikimų draudimo variantų pasiūlymą.

DRAUDIMAS BEI SUTARČIŲ PRIEŽIŪRA

– sudarome ( arba tarpininkaujame sudarant) šių rūšių draudimo sutartis : gyvybės draudimo sutartis ne gyvybės draudimo sutartis
– vykdome kliento atsiskaitymų su draudimo bendrovėmis kontrolę
– informuojame klientus apie eilines įmokas
– informuojame klientus apie besibaigiančias draudimo sutartis ir jų terminus
– pagal klientų pageidavimą organizuojame draudimo sutarčių pakeitimą, nutraukimą.

PAGALBA ATSITIKUS NELAIMEI

– konsultuojame klientus kaip teisingai ir laiku užregistruoti draudiminius įvykius
– padedame teisingai užpildyti reikalingus dokumentus
– kontroliuojame žalų reguliavimo eigą, kol draudimo kompanija atsiskaito su klientu.